Ringsaker fremstår som stadig mer attraktivt for folk når de velger bosted