Om Høyen Eiendom AS

HØYEN EIENDOM AS
Eiendomsutvikling, boligutleie og verdiskapning.

HØYEN EIENDOM AS – VÅRT FOKUS

Bolig for alle • Ny teknologi • Løfte bokvalitet • Tenke nytt • Være tilstede for kundene • Yte service • Legge til rette for ulike behov og ønsker • Fase inn velferdsteknologi